Det lille Teater Flensborg

Hvem er vi?

Hjemmet - Det lille Teater Flensborgs spillested

De første tilløb til dannelsen af et egentligt sydslesvigsk amatørteater blev gjort, da Arne Aabenhus efter forhandlinger med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i efteråret 1962 fik etableret en aflægger af Sønderjysk Forsøgsscene i Sydslesvig med base på "Hjemmet", i Mariegade i Flensborg. I de første år arbejdede man på den måde, at man indstuderede et stykke, og når man var færdig, blev stykket opført et antal gange. Alt sammen uden egentlig sæsonplan.

Mere…

På et tidspunkt oplevedes det som utilstrækkeligt, der opstod behov for dannelsen af et egentligt teater, og den 13 januar 1966 oprettedes et selvstændigt teater under navnet Det lille Teater Flensborg. Nogle af målsætningerne med oprettelsen af et selvstændigt teater var at opnå mulighed for at spille på et fast spillested, med fast spilleplan og med faste aktører.

Det lille Teater Flensborg har en væsentlig forpligtelse i at tage vare på og fremme det danske sprog især ved at spille klassisk og moderne dansk dramatik i dag nok mindre som led i en national kamp i grænselandet, men nok så meget for at modgå det bombardement af udenlandske serier, film og videoer via fjernsyn og nye elektroniske medier. Det talte teater har det lidt svært, og derfor må Det lille Teater Flensborg også fremover have øjne og øren åbne for impulser udefra.

I 2009 fik Det lille Teater Flensborg ved hjælp af tilskud fra A.P. Møllers og Chastine Møllers Fond mulighed for at få gennemført en nødvendig renovering af "Hjemmet". Selve teaterbygningen var oprindelig lægebolig. Fra århundredskiftet var det redaktør Jens Jessens vinterbolig i Flensborg frem til hans død i 1906. Om sommeren boede han på "Fjordmark" i Kollund. Jens Jessen var frem for alt sprogrøgter. I al beskedenhed arbejder Det lille Teater i samme retning.

I 1920 overtog foreningen "Flensborgsamfundet" bygningen og stillede den til disposition for Flensborgs ungdom og som gæstehjem for besøgende nordfra. Fra oktober 1920 til april 1923 kom den tillige til at tjene et andet formål, idet Duborg-Skolen fik til huse her.I de følgende år var det især Flensborg Ungdomsforening, der holdt til i "Hjemmet" med foredrag, folkedans og andre aktiviteter.

Efter krigen stod "Hjemmet" igen til rådighed for såvel ungdom som distrikter under Sydslesvigsk Forening. "Hjemmet" er i dag især præget af Det lille Teater Flensborgs virksomhed.

Efter en grundig renovering i 2008/2009 har teatret nu særdeles gode muligheder for at udfolde sig. Hjemmet ejes i dag af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

Mindre…