Det lille Dukketeater

I vort teaterhus, Hjemmet, arbejder flere grupper og ensembler. Et særligt skud på "Det lille Teater"'s stamme er Det lille Dukketeater; inspireret og ledet igennem en lang årrække af Anne Stubbe Horn siden dukketeatrets start i 1980.

Ønsket om at starte et dukketeater i Flensborg opstod spontant efter deltagelse i et weekend kursus med dukkesyning og dukkeføring i september 1980. Kurset blev holdt på "Hjemmet"; og her fik kursusdeltagerne af Det lille Teaters bestyrelse lov til at fortsætte deres "leg" med dukkerne. Resultatet blev at gruppen allerede den 6.november samme år var klar med premieren på deres første forestilling: "Bastian og Bine".

Mere…

Bag denne uropførelse stod Inger Høgh Møller, Dola Schulz, Rita Friedrichsen, Inge Bethge og Anne Stubbe Horn; forestillingen fik en fin modtagelse og alle efterfølgende forestillinger blev hurtigt udsolgt.

Det viste sig snart, at behovet for dansk teater også for de mindste børn var så stort, at "Det lille Dukketeater" blev etableret som en fast del af Det lille Teater, med Anne Stubbe Horn som leder. Hermed kunne der tilbydes danske teaterforestillinger på "Hjemmet" for publikum i alle aldre, med spilletider både formiddag, eftermiddag og aften.

Ensemblet blev efterhånden udvidet med flere medspillere i skiftende perioder. Her skal nævnes Antje Lippert, Helga Krempin, Kirsten Markert, Birte Hoeg og Karin Goos - sidstnævnte også som instruktør. I dag består ensemblet af Lone Krogh, Silke Lorenzen, Sonja Kellner og Bodil Vogel.

Alle forestillinger er blevet skræddersyede til vores særlige sydslesvigske behov og sceneforhold; vi har hentet inspiration i både gamle og nye eventyr eller selv skrevet tekster til de forestillinger vi har opført.

Vi har altid givet os lov til at eksperimentere med mange slags materialer og udtryksformer og lade fantasien blomstre og holde liv i skøre ideer - under mottoet "teatret er mulighedernes sted".

Mindre…