DRØMMEN OM FLENSBORG - PREMIERE 23. januar 2020

Carl og Christian kommer fra hver sin del af verden, den første fra Kragelund lige nord for Flensborg, den anden helt ovre fra Amerika. De mødes i Flensborg op til afstemningen i anden zone, for at opleve at byen vender hjem til Danmark.

Sådan har Carl det. Og han er sikker i sin sag. Christian ser gerne, at det bliver ham, der giver den afgørende danske stemme i valgdistriktet i Vesby, vest for Flensborg. Han er født i Vesby og kan stemme der.

Dramatikeren Kaj Nissen har skrevet skuespillet, der beskriver den situation, at der var nogle, der blev genforenet med Danmark, mens andre måtte vedblive at være borgere i et land, som ikke var deres. Stykket er instrueret af Kristian Hald.