Prinsessen på ærten / König Drosselbart

06.12.2022, 18:30 Uhr, Hjemmet – (Teater)

Stumper og stykker

08.03.2023, 19:30 Uhr, – (Teater)

Stumper og stykker

09.03.2023, 19:30 Uhr, – (Teater)

Stumper og stykker

10.03.2023, 19:30 Uhr, – (Teater)

Stumper og stykker

11.03.2023, 16:00 Uhr, – (Teater)

Stumper og stykker

25.03.2023, 17:00 Uhr, – (Teater)

Stumper og stykker

29.03.2023, 19:30 Uhr, – (Teater)